MORENA Gold RESTAURANT

Your Best Choice

Home Contacts 360 Morena

ՀՀ, Քաղաք Մասիս, Նոր թաղամաս, Հերացու փողոց Երաժշտական դպրոցի հարեվանությամբ
Հեռ տնօրեն: 093 04 03 03
Հեռ մենեջեր: 098 19 66 61
Էլ փոստ: morena-rest@mail.ru